คู่มือการตั้งค่า SonicWALL Aventail สำหรับ KitKat

ขั้นตอนการ Download และติดตั้ง Software VPN
ขั้นตอนการตั้งค่าการใช้งาน VPN
ขั้นตอนการ Login เข้าใช้งานระบบ VPN
ข้อสังเกตเมื่อระบบเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว
วิธีการ Disconnect ออกจาก VPN
วิธีการลบ Software VPN ออกจากเครื่อง
วีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่า VPN

 


 

➡ ขั้นตอนการ Download และติดตั้ง SonicWALL Mobile Connect

1. จากหน้า Home เลือกที่ Apps

2. เลือกที่ Play store

3. เมื่อหน้าต่าง Play Store ปรากฏขึ้นมา

3.1 ให้พิมพ์ชื่อ “SonicWALL Mobile Connect” ลงในช่องค้นหา ด้านบน

3.2 เลือก Sonicwall mobile connect

3.3 เลือก Apps Sonicwall mobile connect


4. กด INSTALL เพื่อทำการติดตั้ง SonicWALL Mobile Connect

5. จะมี Pop-up เด้งขึ้นมาให้เลือก ACCEPT


 

➡ ขั้นตอนการตั้งค่าการใช้งาน VPN

1. เข้าไปที่ Apps เลือกไอคอน SonicWALL

2. จะปรากฏหน้าต่างของ SonicWALL ให้คลิกที่ Add connection

3. จะปรากฏหน้า Add connection ให้กรอกข้อมูลดังนี้

3.1 Name KMUTT

3.2 Server tunnel.kmutt.ac.th

3.3 คลิกบันบึกตามรูปด้านล่าง


4. จะมีป็อบอัพ Security warning ขึ้นมาให้เลือก Continue

5. ที่ Connection จะปรากฏโปรไฟล์ KMUTT แสดงว่าตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว


 

➡ ขั้นตอนการ Login เข้าใช้งานระบบ VPN

1. เข้าไปที่ Apps เลือกไอคอน SonicWALL

2. เปิดการใช้งาน VPN ไปที่ ON

3. จะปรากฏ pop-up ขึ้นมาให้เลือก KMUTT Account

4. ในหน้า Please log in ให้กรอกข้อมูล

ระบุ Username และ Password

Username: username.sur (ชื่อผู้ใช้ เช่น username.sur หรือ 5xxxxxxx ต้องระบุให้ชัดเจน)

Password: ******** (รหัสผ่านผู้ใช้งาน ต้องระบุให้ถูกต้อง)

จากนั้นกด OK


5. จะปรากฏ Pop-up ขึ้นมาให้เลือก I trust this application จากนั้นกด OK

 

➡ ข้อสังเกตุเมื่อระบบเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

1. เข้าไปที่ Apps เลือกไอคอน SonicWALL

2. ในหน้าSonicWALL ให้สังเกต Status Connected ดังรูป


 

➡ วิธีการ Disconnect ออกจาก VPN เมื่อไม่ต้องการใช้งานแล้ว

1. เลื่อนแถบสถานะลงมาเลือก VPN is activated by SonicWALL

2. จะมี Pop-up ปรากฏขึ้นมาให้กด Disconnect


 

➡ วิธีการการลบ VPN ออกจากเครื่อง

1. เข้าไปที่ Apps เลือกไอคอน Setting

2. ที่แถบด้านบนเลือกที่ More จากนั้นเลือก Application manager

3. ในหน้า Application manager เลื่อนหา SonicWALL แล้วกดเข้าไป

4. เลือก Uninstall ดังรูป เพื่อลบการติดตั้ง

5. จะปรากฏ Pop-up ขึ้นมาให้เลือก Uninstall เพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่ง


 

➡ วีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่า SonicWALL Mobile Connect

รับชมวีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่าใช้งาน

 😛 COMING SOON… 😛