คู่มือการตั้งค่า SonicWALL Aventail สำหรับ iOS 7

ขั้นตอนการ Download และติดตั้ง Software VPN
ขั้นตอนการตั้งค่าการใช้งาน VPN
ขั้นตอนการ Login เข้าใช้งานระบบ VPN
ข้อสังเกตเมื่อระบบเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว
วิธีการ Disconnect ออกจาก VPN
วิธีการลบ Software VPN ออกจากเครื่อง
วีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่า VPN

 


 

➡ ขั้นตอนการ Download และติดตั้ง SonicWALL Mobile Connect

1. กดเข้าไปที่ App Store ดังรูป

2. เมื่อหน้าต่าง App Store ปรากฏขึ้นมา ให้กด Search

3. ในหน้า Search ให้พิมพ์ชื่อ “sonicwall” ในช่องค้นหา แล้วเลือก SonicWALL Mobile Connect

4. จะปรากฏผลการค้นหา App ให้คลิก GET

5. ให้คลิก INSTALL APP เพื่อทำการติดตั้ง SonicWALL Mobile Connect

6. เมื่อ SonicWALL ถูกติดตั้งแล้ว จะปรากฏดังรูป


 

➡ ขั้นตอนการตั้งค่าการใช้งาน VPN

1. กดเข้าไปที่ SonicWALL ดังรูป

2. เมื่อเข้าสู่ SonicWALL Mobile Connect ดังรูปแล้ว เลือก Enable

3. กด Add connection

4. ในหน้าต่าง Add connection ให้ใส่ค่าดังต่อไปนี้

Name Kmutt VPN

Server tunnel.kmutt.ac.th

จากนั้นกด Next


5. กด Continue

6. เมื่อตั้งค่าการใช้งานสำเร็จแล้ว จะปรากฏโปรไฟล์ Kmutt VPN ดังรูป


 

➡ ขั้นตอนการ Login เข้าใช้งานระบบ VPN

1. เลื่อนเปิดการใช้งาน VPN ไปด้านขวา ดังรูป

2. กด Continue

3. Log in to ให้เลือก KMUTT Account

4. ในหน้า Enter Credentials ให้ระบุ Username และ Password

Username: usernmae.usr (ชื่อผู้ใช้ เช่น username.sur หรือ 5xxxxxxx ต้องระบุให้ชัดเจน)

Password: ******** (รหัสผ่านผู้ใช้งาน ต้องระบุให้ถูกต้อง)

เมื่อใส่ Username และPassword เรียบร้อยแล้วกด Done


 

➡ ข้อสังเกตุเมื่อระบบเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

วิธีที่ 1
1. เมื่อ VPN Connect สำเร็จจะปรากฎ icon ที่แถบด้านบนของหน้าจอ ดังรูป

วิธีที่ 2
1. ในหน้า SonicWALL จะสังเกตเห็น Status Connected ดังรูป


 

➡ วิธีการ Disconnect ออกจาก VPN เมื่อไม่ต้องการใช้งานแล้ว

1. กดเข้าไปที่ SonicWALL ดังรูป

2. เมื่อเข้าสู่หน้า SonicWALL ดังรูป แล้วเลื่อนปิดการใช้งาน VPN มาทางซ้าย


 

➡ วิธีการการลบ VPN ออกจากเครื่อง

1. กดไปที่ SonicWALL ค้างไว้จนกว่าจะมี รูปเครื่องหมาย X อยู่ที่ด้านบน

2. กดที่เครื่องหมาย X ด้านบน เพื่อเป็นการลบการติดตั้ง


 

➡ วีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่า SonicWALL Mobile Connect

รับชมวีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่าใช้งาน

 😛 COMING SOON… 😛