คู่มือการตั้งค่า SonicWALL Aventail สำหรับ Yosemine

ขั้นตอนการ Download และติดตั้ง Software VPN
ขั้นตอนการตั้งค่าการใช้งาน VPN
ขั้นตอนการ Login เข้าใช้งานระบบ VPN
ข้อสังเกตเมื่อระบบเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว
วิธีการ Disconnect ออกจาก VPN
วิธีการลบ Software VPN ออกจากเครื่อง
วีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่า VPN

 


 

➡ ขั้นตอนการ Download และติดตั้ง SonicWALL Mobile Connect

1. คลิกเข้าไปที่ App Storeจากแถบ Dock ด้านล่าง ดังรูป

2. เมื่อหน้าต่าง App Store ปรากฏขึ้นมา ให้ทำการ พิมพ์ชื่อ “SonicWALL Mobile Connect” ในช่องค้นหา แล้วกด Enter

3. จะปรากฏผลการค้นหา App ดังรูป ให้คลิก GET

4. ให้คลิก INSTALL APP เพื่อทำการติดตั้ง SonicWALL Mobile Connect


 

➡ ขั้นตอนการตั้งค่าการใช้งาน VPN

1. คลิกเข้าไปที่ Launchpad จากแถบ Dock ด้านล่าง ดังรูป

2. คลิกเข้าไปที่ SonicWA…Connect เพื่อเปิด App SonicWALL Mobile Connect ขึ้นมาใช้งาน

3. เมื่อเข้าสู่หน้า SonicWALL Mobile Connect ดังรูปแล้ว ให้คลิก Add connection…

4. ในหน้า Enter a name and server address for a new VPN connect ให้กรอกข้อมูลดังนี้

Name Kmutt VPN

Server tunnel.kmutt.ac.th

จากนั้นกด Next


5. Mobile Connect can’t verify the identity of “tunnel.kmutt.ac.th”. Would you like to continue anyway? คลิก Continue


 

➡ ขั้นตอนการ Login เข้าใช้งานระบบ VPN

1. ในหน้า SonicWALL Mobile Connect ให้ตั้งค่าดังนี้

Connection Kmutt VPN

คลิก Connect


2. Mobile Connect can’t verify the identity of “tunnel.kmutt.ac.th”. Would you like to continue anyway? คลิก Continue

3. ให้ตั้งค่าดังนี้

Select a realm: KMUTT Account

คลิก Next


4. ในหน้า Log in to establish a secure connection to your network resources. ให้กรอกข้อมูล

ระบุ Username และ Password

Username: username.usr (ชื่อผู้ใช้ เช่น username.sur หรือ 5xxxxxxx ต้องระบุให้ชัดเจน)

Password: ******** (รหัสผ่านผู้ใช้งาน ต้องระบุให้ถูกต้อง)

เมื่อกรอก Username และPassword เรียบร้อยแล้วกด Login


 

➡ ข้อสังเกตุเมื่อระบบเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

วิธีที่ 1
1. เมื่อ VPN Connect สำเร็จจะปรากฎ icon ที่แถบเมนูด้านบนของหน้าจอ MAC OSX Yosemineดังรูป

วิธีที่ 2
1. ในหน้าSonicWALL Mobile Connect เลือกที่แถบ Monitor ให้สังเกต Status Connected ดังรูป


 

➡ วิธีการ Disconnect ออกจาก VPN เมื่อไม่ต้องการใช้งานแล้ว

1. เข้าสู่หน้า SonicWALL Mobile Connect ดังรูปแล้ว ให้คลิก Disconnect


 

➡ วิธีการการลบ VPN ออกจากเครื่อง

1. คลิกเข้าไปที่ Launchpad จากแทบ Dock ด้านล่าง ดังรูป

2. คลิกไปที่ SonicWA…Connect ค้างไว้จนกว่าจะมี รูปเครื่องหมาย X อยู่ที่ด้านบน App
3. คลิกที่เครื่องหมาย X ด้านบน App ดังรูป เพื่อเป็นการ ลบการติดตั้ง


 

➡ วีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่า SonicWALL Mobile Connect

รับชมวีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่าใช้งาน

 😛 COMING SOON… 😛