คู่มือการตั้งค่า Tunnelblick สำหรับ Yosemine

ขั้นตอนการ Download และติดตั้ง Tunnelblick
ขั้นตอนการตั้งค่าการใช้งาน Tunnelblick
ขั้นตอนการ Login เข้าระบบเพื่อใช้งาน Tunnelblick
ข้อสังเกตเมื่อระบบเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว
วิธีการ Disconnect ออกจาก Tunnelblick
วิธีการลบการติดตั้ง Tunnelblick
วีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่า Tunnelblick
ดาวน์โหลด Software Tunnelblick ,ไฟล์ Config

 


 

➡ ขั้นตอนการ Download และติดตั้ง Tunnelblick

1. ให้ทำการ Download File Tunnelblick_3.5.3_build_4270.4371.dmg ที่นี่
2. คลิกเปิด File Tunnelblick_3.5.3_build_4270.4371.dmg

3. ดับเบิ้ลคลิก Tunnelblick เพื่อติดตั้งโปรแกรม VPN

4. คลิก Open ดังรูป

5. กรอก Username: และ Password: ของเครื่อง MacBook แล้วคลิก OK

6. Installation succeeded คลิก Launch

7. Welcome to Tunnelblick คลิก I have configuration flies

8. New Feature คลิก Check for a change

9. Check for update automatically คลิก Check Automatically

10. Add a Configuration คลิก OK


 

➡ ขั้นตอนการตั้งค่าการใช้งาน Tunnelblick

1. Download File Config ที่นี่
2. ดับเบิ้ลคลิกเปิด File client.ovpn

3. คลิก Open

4. Install Configuration For All Users? คลิก Only Me

5. กรอก Username: และ Password: ของเครื่อง MacBook แล้วคลิก span style=”color: #ff0000;”>OK

6. VPN Configuration Installation คลิก OK


 

➡ ขั้นตอนการ Login เข้าระบบเพื่อใช้งาน Tunnelblick

1. เลือก ที่แถบเมนูด้านบน ดังรูป
2. เลือก Connect client

3. ระบุ Username และ Password

Username: username.usr (ชื่อผู้ใช้ เช่น username.sur หรือ 5xxxxxxx ต้องระบุให้ชัดเจน)

Password: ******** (รหัสผ่านผู้ใช้งาน ต้องระบุให้ถูกต้อง)


 

➡ ข้อสังเกตเมื่อระบบเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

1. จะมีป๊อปอัพ Tunnelblick ขึ้นว่าclient Connected xx:xx


 

➡ วิธีการ Disconnect ออกจาก Tunnelblick

1. เลือก ที่แถบเมนูด้านบน ดังรูป
2. เลือก Disconnect client xx:xx


 

➡ วิธีการลบการติดตั้ง Tunnelblick

1. ให้ทำการ Download File Tunnelblick_Uninstaller_1.7.dmg ที่นี่
2. คลิกเปิด File Tunnelblick_Uninstaller_1.7.dmg

3. ดับเบิ้ลคลิก Tunnelblick_Uninstaller เพื่อลบการติดตั้งโปรแกรม VPN

4. คลิก Open

5. Tunnelblick Uninstaller คลิก Uninstall

6. คลิก OK

7. กรอก Username: และ Password: ของเครื่อง MacBook แล้วคลิก OK

2. รอจนกว่า จะหายไปจาก แถบDock ด้านล่าง


 

➡ วีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่า Tunnelblick

รับชมวีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่าใช้งาน

 😛 COMING SOON… 😛

 


 

➡ ดาวน์โหลด Software Tunnelblick , ไฟล์ Config