คู่มือการตั้งค่า OpenVPN สำหรับ Windows 7

ขั้นตอนการติดตั้ง OpenVPN
ขั้นตอนการตั้งค่าการใช้งาน OpenVPN
ขั้นตอนการ Login เข้าระบบเพื่อใช้งาน OpenVPN
ข้อสังเกตเมื่อระบบเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว
วิธีการ Disconnect ออกจาก OpenVPN
วิธีการลบการติดตั้ง OpenVPN
วีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่า OpenVPN
ดาวน์โหลด Software OpenVPN ,ไฟล์ Config

 


 

➡ ขั้นตอนการติดตั้ง OpenVPN

1. ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ openvpn-2.1.4-install ที่นี่ มาไว้ที่เครื่อง และทำการแตกไฟล์

2. ดับเบิ้ลคลิก ไฟล์ openvpn-2.1.4-install เพื่อทำการติดตั้ง OpenVPN

3. Welcome to the OpenVPN 2.1.4 Setup Wizard คลิก Next ดังรูป

4. License Agreement คลิก I Agree ดังรูป

5. Choose Components คลิก Next ดังรูป

6. Choose Install Location คลิก Install ดังรูป

7. ในหน้า Windows Security คลิก Install ดังรูป

8. Installation Complete คลิก Next ดังรูป

9. Completing the OpenVPN 2.1.4 Setup Wizard คลิก Finish ดังรูป

 

➡ ขั้นตอนการตั้งค่าการใช้งาน OpenVPN

1. ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ config ที่นี่ มาไว้ที่เครื่อง และทำการแตกไฟล์

2. ให้Copy ไฟล์ config ทั้งหมดมาไว้ที่ C:/Program Files/OpenVPN/config

 

➡ ขั้นตอนการ Login เข้าระบบเพื่อใช้งาน OpenVPN

1. ดับเบิ้ลคลิก OpenVPN GUI บนหน้า Desktop ดังรูป

2. สังเกตที่ taskbar จะมีสัญลักษณ์ OpenVPN ปรากฏ ให้คลิกขวา และเลือก Connect

3. ระบุ Username และ Password

Username: usernmae.usr (ชื่อผู้ใช้ เช่น username.sur หรือ 5xxxxxxx ต้องระบุให้ชัดเจน)

Password: ******** (รหัสผ่านผู้ใช้งาน ต้องระบุให้ถูกต้อง)


4. คลิก OK

 

➡ ข้อสังเกตเมื่อระบบเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

1. จะมี Message ขึ้นว่า client is now connected


 

➡ วิธีการ Disconnect ออกจาก OpenVPN

1. สังเกตที่ taskbarจะมีสัญลักษณ์ OpenVPN ปรากฏ ให้คลิกขวา และเลือก Disconnect


 

➡ วิธีการลบการติดตั้ง OpenVPN

1. เลือก Computer บนหน้า Desktop ดังรูป

2. เลือก Uninstall or change a program

3. จะปรากฏหน้าต่าง Uninstall or change a program

1. เลือก OpenVPN 2.1.4

2. เลือก Uninstall/Change เพื่อลบการติดตั้ง OpenVPN


4. เลือก Uninstall

5. เลือก Next

6. เลือก Finish


 

➡ วีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่า OpenVPN

รับชมวีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่าใช้งาน

 😛 COMING SOON… 😛

 


 

➡ ดาวน์โหลด Software OpenVPN ,ไฟล์ Config