คู่มือการตั้งค่า SonicWALL Aventail สำหรับ Windows 7

ขั้นตอนการ Download และติดตั้ง Software VPN
ขั้นตอนการตั้งค่าการใช้งาน VPN
ขั้นตอนการ Login เข้าใช้งานระบบ VPN
ข้อสังเกตเมื่อระบบเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว
วิธีการ Disconnect ออกจาก VPN
วิธีการลบ Software VPN ออกจากเครื่อง
วีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่า VPN
ดาวน์โหลด SonicWALL Aventail Connect

 


 

➡ ขั้นตอนการ Download และติดตั้ง SonicWALL Mobile Connect

1. เริ่มจากการ Download ตัวติดตั้ง

สำหรับ Windows ชนิด 32bit (สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ ที่นี่ )

สำหรับ Windows ชนิด 64bit (สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ ที่นี่ )


2. ติดตั้งโปรแกรมโดยการ Double Click ไฟล์ที่ทำการ Download มา
3. จะปรากฏหน้า Do you want to allow the following program to make changes to this computer? ให้กด Yes

4. ในขั้นตอนนี้ให้รอการติดตั้งโปรแกรม

5. เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์จะมี icon Aventail VPN Connection ปรากฎอยู่บนหน้า Desktop


 

➡ ขั้นตอนการตั้งค่าการใช้งาน VPN

1. Double Click icon Aventail VPN Connection บนหน้า Desktop

2. Welcome to the Aventail Connect VPN Setup Wizard ให้คลิก Next

3. ทำการใส่ Hostname VPN ดังนี้

Enter the host name or IP address for the VPN server to which you are connecting: tunnel.kmutt.ac.th

คลิก Next


4. จะมีป็อบอัพ Security Alert ขึ้นมาให้คลิกที่ปุ่ม Yes

5. หน้า Logon group ให้ตั้งค่าดังนี้

Select or enter your login group: KMUTT Account

คลิก Next


6. คลิก Finish เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่า


 

➡ ขั้นตอนการ Login เข้าใช้งานระบบ VPN

1. จะปรากฎหน้าต่าง Aventail VPN Connection ขึ้นมาเพื่อให้กรอกข้อมูล

ระบุ Username และ Password

Username: username.sur (ชื่อผู้ใช้ เช่น username.sur หรือ 5xxxxxxx ต้องระบุให้ชัดเจน)

Password: ******* (รหัสผ่านผู้ใช้งาน ต้องระบุให้ถูกต้อง)

เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Connect


 

➡ ข้อสังเกตุเมื่อระบบเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

1. โดยการนำ Mouse ไปชี้ที่ icon Aventail VPN Connect บน System tray (มุมขวาล่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์) จะเห็นสถานะเป็น Connected


 

➡ วิธีการ Disconnect ออกจาก VPN เมื่อไม่ต้องการใช้งานแล้ว

1. ให้คลิกขวาที่ icon Aventail VPN Connect บน System tray (มุมขวาล่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์)

2. เลือก Disconnect เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ VPN


 

➡ วิธีการการลบ VPN ออกจากเครื่อง

1. Start Menu เลือก Control Panel

2. ในหน้าต่าง Control Panel ที่เมนู Programs เลือก Uninstall a program

3. หน้าต่าง Uninstall or change a program

เลือก Aventail Connect

จากนั้น เลือก Uninstall


4. จะปรากฏป็อบอัพขึ้นมาให้ยืนยัน คลิกที่ปุ่ม Yes

 

➡ วีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่า SonicWALL Mobile Connect

รับชมวีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่าใช้งาน

 😛 COMING SOON… 😛

 


 

➡ ดาวน์โหลด SonicWALL Aventail Connect