ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย

บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย

 • KMUTT Wireless LAN Service หรือ KMUTT Wi-Fi Service คือบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย ซึ่งสำนักคอมพิวเตอร์เป็นผู้ให้บริการ เพื่อรองรับการเข้าถึงระบบเครือข่าย และสนับสนุนนโยบายการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งานเพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และหาความรู้ ให้แก่บุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายของมหาวิทยาลัย สามารถรองรับการใช้งานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz และสามารถรองรับความเร็วได้สูงสุดถึง 450 Mbps

ชื่อที่ให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่ปรากฏให้เห็น มี 3 ชื่อ คือ

 1. KMUTT-WiFi  เป็นคู่มือแนะนำการตั้งค่าใช้งานบนอุปกรณ์ สำหรับ SSID:KMUTT-Secure และ SSID:KMUTT-SecureN ซึ่งจะเห็นได้ในทุกอุปกรณ์
 2. KMUTT-Secure เป็นบริการเครือข่ายไร้สายที่ให้บริการในย่านความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz ซึ่งจะเห็นได้ในทุกอุปกรณ์
 3. KMUTT-SecureN เป็นบริการเครือข่ายไร้สายที่ให้บริการในย่านความถี่ 5 GHz ซึ่งจะเห็นได้เฉพาะอุปกรณ์ที่รองรับเท่านั้น

การสนับสนุนอุปกรณ์

สำนักคอมพิวเตอร์ให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย สนับสนุนการใช้งานผ่านอุปกรณ์พกพา และอุปกรณ์ไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11a, IEEE802.11b, IEEE802.11g และ IEEE802.11n ซึ่งจะทำงานได้ดีกับอุปกรณ์ที่ตรงตามเงื่อนไขดังนี้

 1. ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์รองรับการทำงานตามมาตรฐานข้างต้น
 2. อุปกรณ์ลงระบบปฏิบัติการหรือซอฟแวร์ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เช่น ไม่ทำการ Jailbreak, ไม่ทำการ root หรือ ไม่เป็นซอฟแวร์ที่ถูกปรับปรุงแก้ไข (modification) เป็นต้น
 3. เวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์อยู่ภายในช่วงระยะเวลาสนับสนุนจากค่ายผู้ผลิต (Life-cycle Support)
 4. เวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์เป็นรุ่นประกาศใช้งาน (Release version)

การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย

  1. ผู้ใช้งานต้องเป็นบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา หรือผู้ติดต่อราชการที่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งาน
  2. ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้บริการโดยใช้บัญชีส่วนตัว (KMUTT Account) ประกอบด้วย (username และ password) ที่มหาวิทยาลัยออกให้

2.1 กรณีลืมบัญชีส่วนตัว (สำหรับบุคลากร อาจารย์ หรือผู้ติดต่อราชการที่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งาน) สามารถแก้ไขได้ดังนี้
• ติดต่อที่เคาน์เตอร์สำนักคอมพิวเตอร์
• ติดต่อผ่าน Call Center โทร 111
2.2 กรณีลืมบัญชีส่วนตัว (สำหรับนักศึกษา) สามารถแก้ไขได้ดังนี้
• ติดต่อที่เคาน์เตอร์สำนักคอมพิวเตอร์
• ทำการแก้ไขผ่านหน้าเว็บไซต์ Links…
2.3 กรณีต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน
• สำหรับบุคลากร Link…
• สำหรับนักศึกษา Link…

 1. สถานะของบัญชีส่วนตัวเป็นปกติ และไม่หมดอายุ

จุดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย

สำนักคอมพิวเตอร์ได้ติดตั้งจุดให้บริการ (Wireless Access Point) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย สำหรับให้บริการทางด้านการศึกษา ครอบคลุมพื้นที่บริการทางการศึกษา ทั้ง 4 วิทยาเขต สามารถตรวจสอบพื้นที่ได้ดังนี้

มจธมจธ.บางขุนเทียน

มจธ.ราชบุรีมจธ.ศูนย์การศึกษาในเมือง

คู่มือการตั้งค่า KMUTT-Secure

    mac os    linux    ios    android    window phone

 

คู่มือการตั้งค่า KMUTT-SecureN

window    mac os    linux    ios    android    window phone

ข้อกำหนดด้านการใช้งาน

 1. ผู้ใช้งานต้องเข้าใช้งานด้วยบัญชีส่วนตัว (KMUTT Account) ของตนเองเท่านั้น
 2. สามารถใช้งานบนอุปกรณ์ได้มากกว่า 1 ตัวอุปกรณ์ พร้อมกัน
 3. ผู้ที่ถือบัญชีส่วนตัว (KMUTT Account) จะต้องรับผิดชอบและเก็บความลับเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
 4. สำนักคอมพิวเตอร์สามารถยกเลิกการให้บริการบัญชีส่วนตัว (KMUTT Account) ที่มีพฤติกรรมการใช้งานที่มีผลกระทบต่อระบบความปลอดภัยทางด้านเครือข่าย และความมั่นคงได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและดำเนินการตามกฏหมาย
 5. สำนักคอมพิวเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการทำการบันทึกประวัติการใช้งานระบบเครือข่ายตามกฏหมาย
 6. เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยในการรับ พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ 2560 ผู้ใช้งานสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่หน้า ระเบียบการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์