ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเสมือน

บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network Service)

KMUTT VPN Service คือบริการระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน ซึ่งสำนักคอมพิวเตอร์เป็นผู้ให้บริการ สำหรับบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยฯ ผ่านระบบโครงข่ายสาธารณะจาก ISP ค่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานระบบงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้ เสมือนท่านเข้ามาใช้งานภายในมหาวิทยาลัย เช่น ระบบ Intranet, ระบบ Remote Desktop เป็นต้น
vpn

ระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือนคืออะไร

 • ระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network: VPN) คือระบบที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ภายในหน่วยงานของท่าน ผ่านทางโครงข่ายสาธารณะ เช่น อินเทอร์เน็ต ได้อย่างเป็นส่วนตัว เสมือนใช้งานอยู่ที่มหาวิทยาลัย
 • จุดสำคัญของระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือนที่ทำให้การใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ผ่านอินเทอร์เน็ตมีความเป็นส่วนตัว คือการสร้างท่อการสื่อสาร (Tunnel) เชื่อมต่อโดยตรงจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่านถึงมหาวิทยาลัย ผู้ใช้งานคนอื่นที่อยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะไม่สามารถรู้ได้ว่าข้อมูลที่รับ-ส่งไปมาระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่านกับเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยมีเนื้อหาอะไรบ้าง โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสไว้ (Encryptions) ในรูปแบบที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้ บุคคลอื่นจึงไม่สามารถที่อ่านข้อมูลเหล่านั้นได้เนื่องจากไม่สามารถถอดรหัสได้ จึงมั่นใจได้ว่าการสื่อสารกันระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่านกับเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยมีความเป็นส่วนตัว

การสนับสนุนอุปกรณ์

สำนักคอมพิวเตอร์ให้บริการระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน สนันสนุนการใช้งานผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคต่างๆ ที่รองรับการทำงาน ซึ่งจะทำงานได้ดีกับอุปกรณ์ที่ตรงตามเงื่อนไขดังนี้

 1. ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ของรองรับการทำงานระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน
 2. อุปกรณ์ลงระบบปฏิบัติการหรือซอฟแวร์ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เช่น ไม่ทำการ Jailbreak, ไม่ทำการ root หรือ ไม่เป็นซอฟแวร์ที่ถูกปรับปรุงแก้ไข (modification)
 3. เวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการหรือซอฟแวร์อยู่ภายในช่วงระยะเวลาสนันสนุนจากค่ายผู้ผลิต (Life-cycle Support)
 4. เวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการหรือซอฟแวร์เป็นรุ่นประกาศใช้งาน (Release version)
 5. ซอฟแวร์ระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือนรองรับการทำงานของรุ่นที่ตรงกับอุปกรณ์นั้น

การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเสมือน

  1. ผู้ใช้งานต้องเป็นบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา หรือผู้ติดต่อราชการที่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งาน
  2. ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้บริการโดยใช้บัญชีส่วนตัว (KMUTT Account) ประกอบด้วย (username และ password) ที่มหาวิทยาลัยออกให้
  3. การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน ผู้ใช้งานต้องเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายสาธารณะ

กรณีลืมบัญชีส่วนตัว (สำหรับบุคลากร อาจารย์ หรือผู้ติดต่อราชการที่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งาน) สามารถแก้ไขได้ดังนี้
• ติดต่อที่เคาน์เตอร์สำนักคอมพิวเตอร์
• ติดต่อผ่าน Call Center โทร 111
กรณีลืมบัญชีส่วนตัว (สำหรับนักศึกษา) สามารถแก้ไขได้ดังนี้
• ติดต่อที่เคาน์เตอร์สำนักคอมพิวเตอร์
• ทำการแก้ไขผ่านหน้าเว็บไซต์ Links…
กรณีต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน
• สำหรับบุคลากร Link…
• สำหรับนักศึกษา Link…

คู่มือการตั้งค่า L2TP over IPSec

windowmac osiosandroid

ข้อกำหนดด้านการใช้งาน

 1. ผู้ใช้งานต้องเข้าใช้งานด้วยบัญชีส่วนตัว (KMUTT Account) ของตนเองเท่านั้น
 2. สามารถใช้งานบนอุปกรณ์ได้มากกว่า 1 ตัวอุปกรณ์ พร้อมกัน
 3. ผู้ที่ถือบัญชีส่วนตัว (KMUTT Account) จะต้องรับผิดชอบและเก็บความลับเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
 4. สำนักคอมพิวเตอร์สามารถยกเลิกการให้บริการบัญชีส่วนตัว (KMUTT Account) ที่มีพฤติกรรมการใช้งานที่มีผลกระทบต่อระบบความปลอดภัยทางด้านเครือข่าย และความมั่นคงได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและดำเนินการตามกฏหมาย
 5. สำนักคอมพิวเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการทำการบันทึกประวัติการใช้งานระบบเครือข่ายตามกฏหมาย
 6. เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยในการรับ พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ผู้ใช้งานสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่หน้า พรบ. คอมพิวเตอร์

–>