คู่มือการทดสอบอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

ขั้นตอนการทดสอบอินเตอร์เน็ต ภายในประเทศ
ขั้นตอนการทดสอบอินเตอร์เน็ต ไปต่างประเทศ
ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้สำหรับบันทึกภาพหน้าจอ

➡ ขั้นตอนการตั้งค่าการทดสอบอินเตอร์เน็ต ภายในประเทศ

1. เปิด Google Chrome

2. พิมพ์  www.speedtest.net จากนั้นกด Enter

3. สังเกตดูที่ Server สำหรับทดสอบเป็น Bangkok

4. กด Go จากนั้นรอจนกว่าระบบจะทดสอบเสร็จ

5. บันทึกภาพโดยใช้โปรแกรมบันทึกของแต่ละระบบปฏิบัติการ
ตัวอย่างการทดสอบระบบอินเตอร์เน็ต ภายในประเทศ

➡ ขั้นตอนการทดสอบอินเตอร์เน็ตไปต่างประเทศ

1. เปิด Google Chrome

2. พิมพ์  www.speedtest.net จากนั้นกด Enter

3. สังเกตดูที่ Server สำหรับทดสอบ คลิก Change Server

4. ช่อง Search ให้ลองค้นหาไปยังประเทศที่ต้องการ เช่น Singapore – Singtel

5. สังเกตดูที่ Server สำหรับทดสอบเป็น Singapore

6. กด Go จากนั้นรอจนกว่าระบบจะทดสอบเสร็จ

7. บันทึกภาพโดยใช้โปรแกรมบันทึกของแต่ละระบบปฏิบัติการ
ตัวอย่างการทดสอบระบบอินเตอร์เน็ต ไปต่างประเทศ


➡ ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้สำหรับบันทึกหน้าจอ

สำหรับ Windows : Snipping Tool
สำหรับ MAC OSX: วิธีจับภาพหน้าจอ