คู่มือการตั้งค่า KMUTT-Secure สำหรับ CentOS 7

   ขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-Secure

   ข้อสังเกตเมื่อระบบเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

   การลบการตั้งค่าออกจากเครื่อง

   วีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-Secure

 


 

➡ ขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-Secure สำหรับ Cent OS 7

1. เลือก Network ที่มุมขวาบน

2. ที่ Wi-Fi เลือก ON เพื่อเปิดการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย

3. จากนั้นเลือก SSID: KMUTT-Secure

4. หน้าต่าง Authentication required by WiFi network จะปรากฏ ดังภาพ

5. ทำการปรับตั้งค่า ดังต่อไปนี้

Wi-Fi security: WPA & WPA2 Enterprise
Authentication: Protected EAP (PEAP)
Anonymous identuty: username.xxx (ชื่อผู้ใช้ เช่น username.sur หรือ 5xxxxxxx ต้องระบุให้ชัดเจน)
CA certificate: ทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ No CA
certificate is required PEAP version: Automatic
Inner authentication: MSCHAPv2
Username: username.xxx (ชื่อผู้ใช้ เช่น username.sur หรือ 5xxxxxxx ต้องระบุให้ชัดเจน)
Password: ******* (รหัสผ่านผู้ใช้งาน ต้องระบุให้ถูกต้อง)

6. คลิ๊กที่ปุ่ม Connect เพื่อทำการเชื่อมต่อระบบ


 

➡ ข้อสังเกตเมื่อระบบเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

1. เลือก Wi-Fi ที่มุมขวาบน
2. สังเกตดูว่า SSID: KMUTT-Secure จะเป็นสีเทา ดังรูปตัวอย่าง


 

➡ การลบการตั้งค่าออกจากเครื่อง

1. เลือก Wi-Fi ที่มุมขวาบน จากนั้นเลือก Network Setting

2. หน้าต่าง Settings จะปรากฏ ดังภาพ

3. เลือก History ที่มุมขวาล่างของหน้าต่าง

4. ทำเครื่องหมายถูกหน้า SSID: KMUTT-Secure
5. คลิ๊ก Forget เพื่อทำการลบการตั้งค่า

6. หน้าต่างยืนยันการลบจะปรากฏขั้น ให้คลิ๊ก Forget อีกครั้ง ระบบจะทำการลบการตั้งค่า KMUTT-Secure ออกจากเครื่องอย่างสมบูรณ์


 

➡ วีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-Secure

รับชมวีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่าใช้งาน

 ? COMING SOON… ?