คู่มือการตั้งค่า KMUTT-Secure สำหรับ Mint 17.1

   ขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-Secure

   ข้อสังเกตเมื่อระบบเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

   การลบการตั้งค่าออกจากเครื่อง

   การแก้ไขปัญหา กรณีไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้

   วีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-Secure

 


 

➡ ขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-Secure สำหรับ Mint 17.1

1. เลือก Network Settings มุมขวาล่าง จากนั้นเปิดการใช้งาน Wi-Fi

2. Available connections เลือกไปยัง SSID: KMUTT-Secure จากนั้นกด Connect

3. หน้าต่าง Edit Connection จะปรากฏ ดังภาพ

4. ทำการปรับตั้งค่า ดังต่อไปนี้

Wi-Fi security: WPA & WPA2 Enterprise
Authentication: Protected EAP (PEAP)
Anonymous identuty: username.xxx (ชื่อผู้ใช้ เช่น username.sur หรือ 5xxxxxxx ต้องระบุให้ชัดเจน)
CA certificate: none
PEAP version: Automatic
Inner authentication: MSCHAPv2
Username: username.xxx (ชื่อผู้ใช้ เช่น username.sur หรือ 5xxxxxxx ต้องระบุให้ชัดเจน)
Password: ******* (รหัสผ่านผู้ใช้งาน ต้องระบุให้ถูกต้อง)

5. คลิ๊กที่ปุ่ม OK เพื่อกำหนดการตั้งค่าระบบ

6. เลือก Network Settings มุมขวาล่าง อีกครั้งที่ SSID: KMUTT-Secure ให้กด Connect เพื่อเชื่อมต่อระบบ


 

➡ ข้อสังเกตเมื่อระบบเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

1. เลือก Network Settings มุมขวาล่าง
2. สังเกตดูที่ Active connections ปรากฏการเชื่อมต่อ SSID: KMUTT-Secure ดังรูปตัวอย่าง


 

➡ การลบการตั้งค่าออกจากเครื่อง

1. เลือก Network Settings มุมขวาล่าง จากนั้นคลิกไปที่รูปประแจ

2. หน้าต่าง Connections editor จะปรากฏ ดังภาพ

3. ที่หัวข้อ Wireless คลิกเลือก SSID: KMUTT-Secure
4. คลิ๊ก Delete เพื่อทำการลบการตั้งค่า

5. หน้าต่างยืนยันการลบจะปรากฏขั้น ให้คลิ๊ก Remove อีกครั้ง ระบบจะทำการลบการตั้งค่า KMUTT-Secure ออกจากเครื่องอย่างสมบูรณ์

 


 

➡ การแก้ไขปัญหา กรณีไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้

ข้อควรระวัง
การปรับแต่งระบบบน linux ผู้ใช้งาน จำเป็นต้องมีความรู้ เกี่ยวกับคำสั่งพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดบนระบบของท่าน

1. จาก Start Menu –> Favorites เลือกKonsole

2. เข้าสู่ระบบด้วย root


3. แก้ไขข้อมูลในไฟล์ KMUTT-Secure ซึ่งจะอยู่ใน directory ส่วนที่อยู่ /etc/NetworkManager/system-connections/

ด้วยคำสั่ง vi /etc/NetworkManager/system-connections/KMUTT-Secure

4. ให้ทำการลบค่าในบรรทัดที่ 19 ดังรูป

5. ข้อมูลคงเหลือในไฟล์ KMUTT-Secure

6. บันทึกข้อมูล
7. เลือก Network Settings มุมขวาล่าง อีกครั้ง

ที่ SSID: KMUTT-Secure ให้กด Connect เพื่อเชื่อมต่อระบบ


 

➡ วีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-Secure

รับชมวีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่าใช้งาน

 ? COMING SOON… ?