คู่มือการตั้งค่า KMUTT-Secure สำหรับ Open SUSE 13.2

  ขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-Secure

  ข้อสังเกตเมื่อระบบเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

  การลบการตั้งค่าออกจากเครื่อง

  การแก้ไขปัญหา กรณีไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้

  วีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-Secure

 


 

➡ ขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-Secure สำหรับ openSUSE 13.2

1. เลือก Network Settings มุมขวาล่าง จากนั้นเปิดการใช้งาน Wi-Fi

2. ทำการตั้งค่าโดยเลือกไปที่รูปประแจ

3. หน้าต่าง Connection editor จะปรากฏ ดังภาพ

3.1  เลือก +Add

3.2  เลือก Wireless

4. เมื่อหน้าต่าง New Connection (802.11-wireless) ปรากฏให้ทำการตั้งค่า ดังต่อไปนี้

4.1 Connection name: KMUTT-Secure (ระบุตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็กให้

4.2 แถบ Wireless (ระบุตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็กให้ชัดเจน)

SSID: KMUTT-Secure

Mode: Infrastructure


4.3 แถบ Wireless Security Security:

WPA & WPA2 Enterprise Authentication:

Protected EAP (PEAP) Anonymous identity:

username.xxx (ชื่อผู้ใช้ เช่น username.sur หรือ 5xxxxxxx ต้องระบุให้ชัดเจน)

CA certificate: none

PEAP version: Automatic

Inner authentication: MSCHAPv2

Username: username.xxx (ชื่อผู้ใช้ เช่น username.sur หรือ 5xxxxxxx ต้องระบุให้ชัดเจน)

Password: ******* (รหัสผ่านผู้ใช้งาน ต้องระบุให้ถูกต้อง)

4.4  คลิ๊กที่ปุ่ม OK เพื่อกำหนดการตั้งค่าระบบ


5. กลับมาที่หน้าต่าง Cennection editor

คลิกขวาที่ SSID: KMUTT-Secure

จากนั้นเลือก Connect


 

➡ ข้อสังเกตเมื่อระบบเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

1. เลือก Network Settings มุมขวาล่าง
2. สังเกตดูที่ Active connections ปรากฏการเชื่อมต่อ SSID: KMUTT-Secure ดังรูปตัวอย่าง


 

➡ การลบการตั้งค่าออกจากเครื่อง

1. เลือก Network Settings มุมขวาล่าง จากนั้นคลิกไปที่รูปประแจ

2. หน้าต่าง Connections editor จะปรากฏ

เลือก SSID: KMUTT-Secure จากนั้นคลิกเลือก Delete

3. คลิ๊ก Remove เพื่อทำการลบการตั้งค่า


 

➡ การแก้ไขปัญหา กรณีไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้

ข้อควรระวัง
การปรับแต่งระบบบน linux ผู้ใช้งาน จำเป็นต้องมีความรู้ เกี่ยวกับคำสั่งพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดบนระบบของท่าน

1. จาก Start Menu –> Favorites เลือก Terminal

2. เข้าสู่ระบบด้วย root

3. แก้ไขข้อมูลในไฟล์ KMUTT-Secure ซึ่งจะอยู่ใน directory ส่วนที่อยู่ /etc/NetworkManager/system-connections/

ด้วยคำสั่งvi /etc/NetworkManager/system-connections/KMUTT-Secure

4. ให้ทำการลบค่าในบรรทัดที่ 19 ดังรูป

5. ข้อมูลคงเหลือในไฟล์ KMUTT-Secure

6. บันทึกข้อมูล
7. สั่ง restart การทำงานระบบ network ภายในเครื่อง

ด้วยคำสั่ง systemctl restart NetworkManager

8. จากนั้นให้ทำการเชื่อมต่อ SSID:KMUTT-Secure อีกครั้ง

 


 

➡ วีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-Secure

รับชมวีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่าใช้งาน

 ? COMING SOON… ?