คู่มือการตั้งค่า KMUTT-Secure สำหรับ Ubuntu 15.04

  ขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-Secure

  ข้อสังเกตเมื่อระบบเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

  การลบการตั้งค่าออกจากเครื่อง

  วีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-Secure

 


 

➡ ขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-Secure สำหรับ Ubuntu 15.04

1. เลือก Network ที่มุมขวาบน

2. ที่ Wi-Fi Networks เลือกไปยัง SSID: KMUTT-Secure

3. หน้าต่าง Wi-Fi Network Authentication Required จะปรากฏ ดังภาพ

4. ทำการปรับตั้งค่า ดังต่อไปนี้

Wi-Fi security: WPA & WPA2 Enterprise
Authentication: Protected EAP (PEAP)
Anonymous identuty: username.xxx (ชื่อผู้ใช้ เช่น username.sur หรือ 5xxxxxxx ต้องระบุให้ชัดเจน)
CA certificate: ทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ No CA
certificate is required PEAP version: Automatic
Inner authentication: MSCHAPv2
Username: username.xxx (ชื่อผู้ใช้ เช่น username.sur หรือ 5xxxxxxx ต้องระบุให้ชัดเจน)
Password: ******* (รหัสผ่านผู้ใช้งาน ต้องระบุให้ถูกต้อง)

5. คลิ๊กที่ปุ่ม Connect เพื่อทำการเชื่อมต่อระบบ

 


 

➡ ข้อสังเกตเมื่อระบบเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

1. เลือก Network ที่มุมขวาบน
2. สังเกตดูที่ Wi-Fi Networks ปรากฏการเชื่อมต่อ SSID: KMUTT-Secure ดังรูปตัวอย่าง

 


 

การลบการตั้งค่าออกจากเครื่อง

1. เลือก Networks ที่มุมขวาบน จากนั้นเลือก Edit Connections…

2. หน้าต่าง Network Connections จะปรากฏ ดังภาพ

3. ที่หัวข้อ Wi-Fi คลิกเลือก SSID: KMUTT-Secure
4. คลิ๊ก Delete เพื่อทำการลบการตั้งค่า

5. หน้าต่างยืนยันการลบจะปรากฏขั้น ให้คลิ๊ก Delete อีกครั้ง ระบบจะทำการลบการตั้งค่า KMUTT-Secure ออกจากเครื่องอย่างสมบูรณ์


 

วีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-Secure

รับชมวีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่าใช้งาน

 ? COMING SOON… ?