คู่มือการตั้งค่า KMUTT-Secure สำหรับ Yosemine

  ขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-Secure

  ข้อสังเกตเมื่อระบบเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

  การลบการตั้งค่าออกจากเครื่อง

  วีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-Secure

 


 

➡ ขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-Secure สำหรับ Mac OSX Yosemine

1. เลือก Network ที่มุมขวาบน จากนั้นเลือก Turn Wi-Fi On

2. เลือกไปยัง SSID: KMUTT-Secure

3. หน้าต่าง The Wi-Fi Network rquires WPA2 enterprise credentials. จะปรากฏ ดังภาพ

4. ทำการปรับตั้งค่า ดังต่อไปนี้

Mode: Automatic
Username: username.xxx (ชื่อผู้ใช้ เช่น username.sur หรือ 5xxxxxxx ต้องระบุให้ชัดเจน)
Password: ******* (รหัสผ่านผู้ใช้งาน ต้องระบุให้ถูกต้อง)


5. คลิ๊กที่ปุ่ม Join เพื่อทำการเชื่อมต่อระบบ

 


 

➡ ข้อสังเกตเมื่อระบบเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

1. เลือก Network ที่มุมขวาบน
2. สังเกตดูที่ Wi-Fi Networks ปรากฏการเชื่อมต่อ SSID: KMUTT-Secure ดังรูปตัวอย่าง


 

➡ การลบการตั้งค่าออกจากเครื่อง

1. เลือก Wi-Fi Networks ที่มุมขวาบน จากนั้นเลือก Open Network Preferences…

2. หน้าต่าง Network จะปรากฏ ให้เลือก Advanced…

3. ที่แถบ Wi-Fi –> Preferred Networks

Network Name เลือก SSID: KMUTT-Secure คลิ๊กเครื่องหมาย เพื่อทำการลบการตั้งค่า

4. กดปุ่ม OK

 


 

➡ วีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-Secure

รับชมวีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่าใช้งาน

 ? COMING SOON… ?