คู่มือการตั้งค่า KMUTT-SecureN สำหรับ Windows Phone 8.1

 ขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-SecureN

 ข้อสังเกตเมื่อระบบเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

 การลบการตั้งค่าออกจากเครื่อง

 วีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-SecureN

 


 

➡ ขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-SecureN สำหรับ Windows Phone 8.1

1. จากหน้าจอ Start screen ให้เลื่อนหน้าจอไป App list ทางขวา

2. เข้าไปที่ Settings

3. ในหน้าต่าง Settings เลือกที่ Wi-Fi

4. ในหน้าต่าง Setting WiFi เลือก WiFi ไปที่ on เพื่อเปิดการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย

5. เลือก SSID: KMUTT-SecureN

6. เมื่อป็อบอัพปรากฏขึ้นมา ให้ทำการปรับตั้งค่าดังนี้

Connect using: username+password
Username: username.sur (ชื่อผู้ใช้ เช่น username.sur หรือ 5xxxxxxx ต้องระบุให้ชัดเจน)
Password: ******** (รหัสผ่านผู้ใช้งาน ต้องระบุให้ถูกต้อง)
Server certificate validation : always ask me
EAP method : PEAP MS-CHAP v2

กด Done เพื่อทำการเชื่อมต่อ

7. จะมีหน้า Accept certificate and connect? ปรากฏขึ้นมา ให้เลือก accept เพื่อทำการเชื่อมต่อ

 

➡ ข้อสังเกตเมื่อเชื่อมต่อระบบเรียบร้อยแล้ว

วิธีที่ 1

1. ให้สังเกตที่หน้าจอ Home จะมีสัญลักษณ์ WiFi ขึ้น ที่มุมบนขวามือของจอ ดังรูป

วิธีที่ 2

1. จากหน้าจอ Start screen ให้เลื่อนหน้าจอไป App list ทางขวา

 

2. เข้าไปที่ Settings

3. ในหน้า Setting WiFi สังเกตข้อความด้านบน SSID: KMUTT-SecureN


 

➡ การลบการตั้งค่าออกจากเครื่อง

1.จากหน้าจอ Start screen ให้เลื่อนหน้าจอไป App list ทางขวา

2. เข้าไปที่ Settings

3. เมื่อหน้าต่าง Settings WiFi ปรากฏขึ้น ให้เลือก SSID: KMUTT-SecureN

4. เมื่อหน้าป็อบอัพปรากฏ ให้กด delete เพื่อลบการตั้งค่าใช้งาน


 

➡ วีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-Secure

รับชมวีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่าใช้งาน

 ? COMING SOON… ?