คู่มือการตั้งค่า KMUTT-SecureN สำหรับ KitKat

 ขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-SecureN

 ข้อสังเกตเมื่อระบบเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

 การลบการตั้งค่าออกจากเครื่อง

 วีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-SecureN

 


 

➡ ขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-SecureN สำหรับ Android OS Kitkat

1. หน้าจอ Home เข้าไปที่ APPS

2. เลือก Settings

3. เมื่อหน้าต่าง Settings ปรากฏขึ้น ให้เลือก Wi-Fi

4. เมื่อหน้าต่าง Setting WiFi ปรากฏขึ้น ให้เลือก WiFi ไปที่ | เพื่อเปิดการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย

5. เลือก SSID: KMUTT-SecureN

6. จะมี Pop-up ปรากฏขึ้นมาให้ทำการปรับตั้งค่าดังนี้

Security: PEAP

Phase 2 authentication: None

CA certificate: (unspecified)

Identity: username.sur (ชื่อผู้ใช้ เช่น username.sur หรือ 5xxxxxxx ต้องระบุให้ชัดเจน)

Anonymous identuty: username.sur (ชื่อผู้ใช้ เช่น username.sur หรือ 5xxxxxxx ต้องระบุให้ชัดเจน)

Password: ******** (รหัสผ่านผู้ใช้งาน ต้องระบุให้ถูกต้อง)

7. กด Connect เพื่อทำการเชื่อมต่อ

 


 

➡ ข้อสังเกตเมื่อเชื่อมต่อระบบเรียบร้อยแล้ว

วิธีที่ 1

1. ให้สังเกตที่หน้าจอ Home จะมีสัญลักษณ์ WiFi ขึ้น ที่มุมบนขวาด้านขวาของจอ ดังรูป

วิธีที่ 2

1. หน้าจอ Home เข้าไปที่ APPS

2. เลือก Settings

 

3. ในหน้า Settings WiFi สังเกตข้อความด้านล่าง SSID: KMUTT-SecureN จะปรากฏเป็น Connected

 


 

➡ การลบการตั้งค่าออกจากเครื่อง

1.หน้าจอ Home เข้าไปที่ APPS

2. เลือก Settings

3. เมื่อหน้าต่าง Settings WiFi ปรากฏขึ้น ให้เลือก SSID: KMUTT-SecureN

4. เมื่อหน้าป็อบอัพปรากฏ ให้กด Forget เพื่อลบการตั้งค่าใช้งาน

 


 

➡ วีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-SecureN

รับชมวีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่าใช้งาน

 ? COMING SOON… ?