คู่มือการตั้งค่า KMUTT-SecureN สำหรับ iOS 7

 ขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-SecureN

 ข้อสังเกตเมื่อระบบเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

 การลบการตั้งค่าออกจากเครื่อง

 วีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-SecureN

 


 

➡ ขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-SecureN สำหรับ iOS 7

1. เลือกไอคอน Settings ที่หน้าจอ

2. ในหน้าต่าง Settings เลือก Wi-Fi

3. ในหน้าต่าง Wi-Fi

เปิดการใช้งาน Wi-Fi
ที่ CHOOSE A NETWORK เลือกไปที่ SSID:KMUTT-SecureN

4. ในหน้าต่าง Enter Password

ระบุ username และ Password
Username: username.xxx (ชื่อผู้ใช้ เช่น username.sur หรือ 5xxxxxxx ต้องระบุให้ชัดเจน)
Password: ******* (รหัสผ่านผู้ใช้งาน ต้องระบุให้ถูกต้อง)
จากนั้นเลือก Join ที่มุมบนขวามือ

5. หน้าต่างแสดง Certificate ปรากฏขึ้น

เลือก Accept ที่มุมบนขวามือ
ระบบจะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi อัตโนมัติ


 

➡ ข้อสังเกตเมื่อระบบเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

1. เลือกไอคอน Settings ที่หน้าจอ

2. ในหน้าต่าง Settings จะปรากฏ SSID: KMUTT-SecureN เป็นสีเทา


 

➡ การลบการตั้งค่าออกจากเครื่อง

1. เลือกไอคอน Settings ที่หน้าจอ

2. ในหน้าต่าง Settings เลือกWi-Fi

3. จากนั้นเลือกที่ SSID:KMUTT-SecureN โดยเลือกไปที่ตัวอักษร i

4. เลือกไปที่ Forget This Network เพื่อทำการลบการตั้งค่าออก

5. จากนั้นจะมี Pop-up ปรากฏขึ้น ให้เลือก Forget


 

➡ วีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-Secure

รับชมวีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่าใช้งาน

 ? COMING SOON… ?