คู่มือการตั้งค่า KMUTT-SecureN สำหรับ Fedora 22

 ขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-SecureN

 ข้อสังเกตเมื่อระบบเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

 การลบการตั้งค่าออกจากเครื่อง

 วีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-SecureN

 


 

➡ ขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-SecureN สำหรับ Fedora 22

1. เลือก การตั้งค่า ที่มุมขวาบน

2. คลิกที่ Wi-Fi จากนั้นเลือก Select Network

3. เมื่อหน้าต่าง Wi-Fi Networks ปรากฏขึ้น เลือก SSID: KMUTT-SecureN จากนั้นกด Connect

4. หน้าต่าง Authentication required by WiFi network จะปรากฏ ดังภาพ

5. ทำการปรับตั้งค่า ดังต่อไปนี้

Wi-Fi security: WPA & WPA2 Enterprise
Authentication: Protected EAP (PEAP)
Anonymous identuty: username.xxx (ชื่อผู้ใช้ เช่น username.sur หรือ 5xxxxxxx ต้องระบุให้ชัดเจน)
CA certificate: ทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ No CA certificate is required
PEAP version: Automatic
Inner authentication: MSCHAPv2
Username: username.xxx (ชื่อผู้ใช้ เช่น username.sur หรือ 5xxxxxxx ต้องระบุให้ชัดเจน)
Password: ******* (รหัสผ่านผู้ใช้งาน ต้องระบุให้ถูกต้อง)

6. คลิ๊กที่ปุ่ม Connect เพื่อทำการเชื่อมต่อระบบ

 


 

➡ ข้อสังเกตเมื่อระบบเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

1. เลือก การตั้งค่า ที่มุมขวาบน
2. สังเกตดูที่ Wi-Fi จะปรากฏ SSID: KMUTT-SecureN แสดงการเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์ ดังรูปตัวอย่าง

 


 

➡ การลบการตั้งค่าออกจากเครื่อง

1. เลือก การตั้งค่า ที่มุมขวาบน

2. คลิกที่ Wi-Fi จากนั้นเลือก Wi-Fi Settings

3. หน้าต่าง Settings จะปรากฏ ดังภาพ

4. เลือก History ที่มุมขวาล่างของหน้าต่าง

5. ทำเครื่องหมายถูกหน้า SSID: KMUTT-SecureN
6. คลิ๊ก Forget เพื่อทำการลบการตั้งค่า

7. หน้าต่างยืนยันการลบจะปรากฏขั้น ให้คลิ๊ก Forget อีกครั้ง ระบบจะทำการลบการตั้งค่า KMUTT-Secure ออกจากเครื่องอย่างสมบูรณ์

 


 

➡ วีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-SecureN

รับชมวีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่าใช้งาน

 ? COMING SOON… ?