คู่มือการตั้งค่า L2TP over IPsec สำหรับ Windows 10

ขั้นตอนการตั้งค่าการใช้งาน L2TP/IPsec
ขั้นตอนการ Login เข้าระบบเพื่อใช้งาน L2TP/IPsec
วิธีการ Disconnect ออกจาก L2TP/IPsec
วิธีการลบการติดตั้ง L2TP/IPsec

 


 

➡ ขั้นตอนการตั้งค่าการใช้งาน L2TP/IPsec

1. คลิก  Network จาก Taskbar
2. เลือก Network & Internet settings

3. เมื่อหน้าต่าง Setting ปรากฏ ให้เลือก VPN ที่แท็บด้านซ้ายมือ
4. เลือก Add a VPN connection
5. เมื่อเมนูการตั้งค่าปรากฏขึ้นมา ให้ตั้งค่าดังนี้
5.1 VPN provider: Windows (built-in)
5.2 Connection name: KMUTTVPN
5.3 Server name or address: vpn.kmutt.ac.th
5.4 VPN type: L2TP/IPsec with pre-shared key
5.5 Pre-shared key: kmutt.ac.th
5.6 Type of sign-in info: User name and password
5.7 User name (optional) : username.sur (ชื่อผู้ใช้ เช่น username.sur หรือ 6xxxxxxx ต้องระบุให้ชัดเจน)
5.8 Password (optional): *************  (รหัสผ่านผู้ใช้งาน ต้องระบุให้ถูกต้อง)
5.9 Save

 


 

➡ ขั้นตอนการ Login เข้าระบบเพื่อใช้งาน L2TP/IPsec

1. คลิก  Network จาก Taskbar
2. เลือก KMUTTVPN
3. คลิก Connect

 

➡ วิธีการ Disconnect ออกจาก L2TP/IPsec

1. คลิก  Network จาก Taskbar
2. เลือก KMUTTVPN ที่ Connected อยุ่
3. คลิก Disconnect


 

➡ วิธีการลบการติดตั้ง L2TP/IPsec

1. คลิก  Network จาก Taskbar
2. เลือก Network & Internet settings
3. เมื่อหน้าต่าง Setting ปรากฏ ให้เลือก VPN ที่แท็บด้านซ้ายมือ
4. เลือกโปรไฟล์ KMUTTVPN ที่เคยสร้างขึ้น
5. คลิก Remove เพื่อลบการตั้งค่า