คู่มือการตั้งค่า L2TP over IPSec สำหรับ Mac OSX

ขั้นตอนการตั้งค่าการใช้งาน L2TP over IPSec 
ขั้นตอนการ Login เข้าระบบเพื่อใช้งาน L2TP over IPSec
วิธีการ Disconnect ออกจาก L2TP over IPSec

 

➡ ขั้นตอนการติดตั้ง L2TP over IPSec

1. เลือก Network ที่มุมขวาบน
2. เลือก Open Network Preferences…
3. คลิก [+] เพื่อทำการตั้งค่าโปรไฟล์ VPN
4. ตั้งค่า new service ดังต่อไปนี้
4.1 Interface: VPN
4.2 VPN Type: L2TP over IPSec
4.3 Service Name: KMUTTVPN
4.4 คลิก Create

5. ตั้งค่า configuration ใหม่สำหรับ VPN ดังนี้
Configuration: Add Configuration…
6. สร้าง new configuration ดังนี้
6.1 Name: KMUTTVPN
6.2 เลือก Create
7. ทำเครื่องหมายถูก ทึ่ [/] Show VPN status in menu bar

8. กำหนดค่าสำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน ดังนี้
8.1 Server Address: vpn.kmutt.ac.th
8.2 Account Name: username:sur (ชื่อผู้ใช้ เช่น username.sur หรือ 5xxxxxxx ต้องระบุให้ชัดเจน)
9. ตั้งค่าต่อไปที่ Authentication Settings…
9.1 Password: ******** (รหัสผ่านผู้ใช้งาน ต้องระบุให้ถูกต้อง)
9.2 Shared Secret: kmutt.ac.th
9.3 คลิก OK 
10. ตั้งค่าต่อไปที่ Advanced…
10.1 ทำเครื่องหมายถูก ทึ่ [/] Send all traffic over VPN connection
10.2  คลิก OK
11. กดปุ่ม Apply เพื่อยืนยันการตั้งค่าอย่างสมบูรณ์

 

 


 

➡ ขั้นตอนการ Login เข้าระบบเพื่อใช้งาน L2TP over IPSec

1. เลือก VPN ที่มุมขวาบน
2. เลือก Connect KMUTTVPN เพื่อทำการเข้าใช้งาน VPN

 

➡ วิธีการ Disconnect ออกจาก L2TP over IPSec

1. เลือก VPN ที่มุมขวาบน
2. เลือก Disconnect KMUTTVPN เพื่อยกเลิกการเข้าใช้งาน VPN