คู่มือการตั้งค่า L2TP over IPSec สำหรับ Oreo

ขั้นตอนการตั้งค่าการใช้งาน L2TP over IPSec 
ขั้นตอนการ Login เข้าระบบเพื่อใช้งาน L2TP over IPSec
วิธีการ Disconnect ออกจาก L2TP over IPSec
วิธีการลบการติดตั้ง L2TP/IPsec

 

➡ ขั้นตอนการติดตั้ง L2TP over IPSec

1. เลือก Icon Settings
2. เลือก Wireless & Networks
3. เลือก VPN

4. ไปที่ ADD VPN NETWORK เพื่อทำการตั้งค่าโปรไฟล์ VPN
5. ตั้งค่า VPN network ดังต่อไปนี้
5.1 Name: KMUTTVPN
5.2 VPN Type: L2TP/IPSec PSK
5.3 server address: vpn.kmutt.ac.th
5.4 IPSec pre-shared key: kmutt.ac.th
5.5 เลือก Save
6. จะได้โปรไฟล์ KMUTTVPN ดังรูป


 

➡ ขั้นตอนการ Login เข้าระบบเพื่อใช้งาน L2TP over IPSec

1. เลือก Icon Settings
2. เลือก Wireless & Networks
3. เลือก VPN
4. เลือก KMUTTVPN
5. ตั้งค่า Username Password สำหรับใช้งาน VPN
5.1 Username: username:sur (ชื่อผู้ใช้ เช่น username.sur หรือ 5xxxxxxx ต้องระบุให้ชัดเจน)
5.2 Password: ******** (รหัสผ่านผู้ใช้งาน ต้องระบุให้ถูกต้อง)
5.3 เลือก CONNECT
6. เมื่อเชื่อมต่อ VPN สำเร็จจะปรากฏสัญลักษณ์กุญแจ ดังรูป

 

➡ วิธีการ Disconnect ออกจาก L2TP over IPSec

1. เลือก Icon Settings
2. เลือก Wireless & Networks
3. เลือก VPN
4. เลือก KMUTTVPN
5. เลือก DISCONNECT


 

➡ วิธีการลบการติดตั้ง L2TP/IPsec

1. เลือก Icon Settings
2. เลือก Wireless & Networks
3. เลือก VPN
4. เลือก > ของโปรไฟล์ KMUTTVPN
5. เลือก Delete network